CONTACT US
联系我们


广东聚合科技股份有限公司
地   址:广东省中山市火炬开发区沿江西二路1号
邮   编:528437
电   话:0760 23898189  /  23898186
传   真:0760 23898278
技术支持
Email: support@polysil.cn
客   诉 
Email: customer@polysil.cn
营销部

国内办事处

有机硅材料部

江苏、浙江、福建办事处

深圳办事处

于卫东  先生

马汉营  先生


刘崇旭 先生


  机:13924971198

  机:18058486108

  机:18025445108

  话:0760 23898215

  话:0579 85208025

  话:0755 89885468

Emailywd@polysil.cn

Emailmah@polysil.cn

Email:liucx@polysil.cn

 品:高温硫化硅胶,液体硅胶

 品:高温硫化硅胶,液体硅胶              

 品:高温硫化硅胶,液体硅胶


外市场合作  

JOYSEA事业部

劳先生                              

陈先生

  机:13680240636

  机:18520578578

  话:0760 23898220

  话:0760 87802380

Emailowen@polysil.hk
 品:高温硫化硅胶,液体硅胶, 硅胶油墨 

Emailjacky.chan@joysea.net
 品:创意用品